Biochemický rozbor krve

Krev nám prozradí jak mnoho detailů, tak i zásadní informace, které využijeme při nastavení vašeho programu.

Každý biochemický rozbor krve vyhodnotí Vědecko-lékařská rada Světa zdraví. Vy tak dostanete jasnou zprávu o svém zdraví a případných zdravotních rizicích. Současně obdržíte odborná doporučení pro své stravování.

Z našeho pohledu se jedná o klíčový parametr a každému, kdo to se sebou myslí vážně, biochemický rozbor doporučujeme.

Sledované parametry
AST, ALT, GGT

Jedná se o zkratky enzymů, jejichž zvýšené hodnoty mohou být způsobeny řadou onemocnění, nejčastěji onemocněním jater nebo srdce. Příčinou zvýšených hodnot může být prodělaný některý typ žloutenky, mononukleóza či přítomnost nějakého parazita.

HOMOCYSTEIN

Tato látka je v malém množství v krvi vždy přítomna. Výrazné zvýšení hladiny homocysteinu v krvi je velmi citlivým ukazatelem stavu krevního oběhu a rizika možného infarktu myokardu. Hladina totiž ho- mocysteinu stoupá mnohem dříve než hladina cholesterolu a riziko cévních a srdečních onemocnění tak lze odhalit v mnohem větším předstihu.

GLUKÓZA

Nejznámější parametr biochemických rozborů díky jeho vztahu k cukrovce. V případě nalezení zvýšené hodnoty se může jednat o stav zvaný pre-diabetes či již samotné onemocnění diabetem (cukrovkou). Oba případy s sebou nesou značná zdravotní rizika a je nutné je pečlivě sledovat v příslušné lékařské ambulanci.

CHOLESTEROL celkový + jeho dvě důležité varianty: HDL (hodný cholesterol) a LDL (zlý cholesterol)

Tyto parametry tvoří základ hodnocení rizika aterosklerózy a následně cévních chorob a to jak infarktu myokardu, tak mozkové mrtvice. Celkový cholesterol je hodnota jen orientační a proto se měří také uve- dené dva typy. Hodnoty se mění v závislosti na skladbě stravy a také jsou dány geneticky. Pokud zjistíme jakékoliv nevhodné změny, doporučíme vám zajít s výsledky biochemického rozboru krve ke speciali- zovanému lékaři.

TRIACYLGLYCEROLY

Jsou to látky tukové povahy (produkty trávení snědených tuků) – zdravý organismus by měl mít hladinu těchto látek v krvi co nejnižší, opačný případ svědčí o poruše metabolismu tuků. Tento ukazatel je z hle- diska hodnocení rizika oběhových a dokonce i některých dalších onemocnění velmi důležitý, dokonce důležitější než samotná hodnota celkového cholesterolu.

KYSELINA MOČOVÁ

Jedná se o látku, která vzniká jako „odpad“ trávení ve stravě přirozeně přítomných látek, zvaných „pu- riny“. Zdravý organismus dokáže nadbytek kyseliny močové vyloučit močí. V některých případech však dojde k narušení tohoto procesu, může dojít k onemocnění, zvanému dna, případně tzv. dnavá artritida. Jde o velmi vážné onemocnění značně zhoršující kvalitu života. V případě, že zjistíme, že máte v tomto ohledu problém, doporučíme vám úpravu vašeho jídelníčku směrem k vyloučení všech purinů.

CRP

Jde o jeden ze základních ukazatelů, jehož zvýšená hodnota ukazuje na zánět, nicméně je třeba pátrat i po dalších možných příčinách, především bakteriálních infekcích všeho druhu. Hodnoty tohoto ukazatele velmi rychle reagují na aktuální situaci, takže v průběhu několika málo dní se mohou zásadním způsobem měnit.

TSH

TSH je hormon produkovaný podvěskem mozkovým (hypofýzou). TSH je součástí zpětnovazebného systému, který udržuje v krvi stabilní množství hormonů štítné žlázy (T4 a T3). Zvýšené/snížené hodnoty signalizují poruchu funkce štítné žlázy.

GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN

Tento ukazatel je mimořádně důležitý s ohledem na jeho souvislost s metabolickými onemocněními. Jeho zvýšená hodnota poukazuje na stav, související s počínajícím onemocněním cukrovkou.

KREVNÍ OBRAZ a určení krevní skupiny

Krevní skupina je geneticky daná. Zjistilo se, že nositelé určité krevní skupiny významně častěji trpí urči- tými chorobami a kromě toho jak se zdá, jsou jakýmsi způsobem disponováni ke konzumaci konkrétních potravin na rozdíl od jiných, které jim evidentně „nedělají dobře“. Na tomto faktu je částečně postavena metabolická typologie včetně některých doporučení pro vhodnou skladbu stravy.

KREATININ

Kreatinin je látka vznikající ve svalech jako konečný produkt odbourávání kreatinfosfátu, který je energetickou zásobárnou pro svalový stah. Kromě vlastní tvorby se kreatinin dostává do organismu potravou. Vylučován je převážně ledvinami, zpět do krve z moče se nevstřebává. Denní tvorba a vylučování kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, tvorbě kreatininu ve svalech, míře vylučování ledvinami a na dietě. Stanovení koncentrace kreatininu se používá hlavně pro posouzení funkce ledvin.

MOČOVINA

Močovina je konečný produkt odbourávání bílkovin (přesněji dusíku aminokyselin) v organismu. Jedná se o malou molekulu tvořenou játry, která volně přechází přes všechny membrány, a proto je její koncentrace v krvi i uvnitř buněk stejná. Močovina je z organismu vylučována především ledvinami. Koncentrace močoviny v krvi závisí na množství bílkovin přijatých potravou, stupni rozpadu bílkovin v organismu, schopnosti jaterních buněk tvořit močovinu, stavu zavodnění organismu a míře vylučování močoviny ledvinami. Stanovení koncentrace močoviny se používá hlavně pro posouzení funkce ledvin.

Základní diagnostika a konzultace

Pokud jde o zdraví, nevyplatí se nic odkládat. Přijďte do jedné z našich poraden na základní diagnostiku a při následné konzultaci s naším výživovým specialistou se hned dozvíte, jaké máte možnosti.

Získáte

Základní diagnostika složení organismu

Diagnostiku provádíme zásadně na profesionálních přístrojích Tanita, certifikovaných pro užití ve zdravotnictví.

Odborná konzultace

Náš výživový specialista vyhodnotí výsledky měření a při následné konzultaci s vámi se pokusí najít řešení problémů, se kterými jste k nám přišli.

Doporučení, možnosti řešení a jídelníček

Na závěr obdržíte vzorový jídelníček, ale hlavně získáte základní doporučení a možnosti následného řešení vašeho zdraví a kondice. Pak už se musíte rozhodnout sami.

Objednejte se na základní diagnostiku

Objednat se na základní diagnostiku organismu a konzultaci je snadné a můžete tak učinit právě teď. Vyplňte jednoduchý kontaktní formulář a naše asistentka s vámi domluví vhodný termín. Návštěva trvá 45–60 minut a nyní stojí akčních 200 Kč (akční cena platí pro první návštěvu klienta v poradně).

Přesný termín návštěvy s vámi dohodne asistentka poradny, kterou jste si vybrali, a která vás bude kontaktovat telefonicky v nejbližším možném termínu.

Je to k nám blízko

Svět zdraví v číslech

537 837
zhubnutých kilogramů
90
poraden
84
specialistů