Určení míry stresové zátěže organismu

O tom, že stres významně ovlivňuje naše zdraví není pochyb. Proto naše diagnostické metody zahrnují i vyšetření na certifikovaném photoplethysmographu.

Jde o neinvazivní bezbolestné vyšetření, které poskytne důležité informace o stresovém zatížení vašeho organismu. Snadno tak zjistíte, jestli je vaše tělo stresem ohroženo či nikoliv.

Dlouhotrvající stres přitom může být příčinou vzniku celé řady takzvaných civilizačních nemocí jako jsou například – vysoký krevní tlak, stresový vřed žaludku, nebo ischemická choroba srdeční, která může vyústit až v infarkt myokardu.

V neposlední řadě stres ovlivňuje i příjem stravy. Je tedy jedním z důležitých faktorů, který přispívá k obezitě či podvýživě a z velké části ovlivňuje i schopnost těla zhubnout nebo naopak přibrat.

Vyšetření na photoplethysmographu může absolvovat každý.

Photopletysmografie – výstupy měření

  • HRV tachogram – přístroj zaznamená kolísání srdeční tepové frekvence během měření. Dokáže odhalit tachykardii (zvýšená srdeční frekvence) nebo bradykardii (snížená srdeční frekvence), případně i srdeční arytmii.
  • Spektrální analýza variability srdeční frekvence – je zaznamenán celkový spektrální výkon. Pokles může znamenat sníženou schopnost termoregulace a může souviset s hormonální disbalancí. Vysoká srdeční frekvence pak může značit až chronický stres.
  • Vyváženost autonomního nervového systému – hlavní úlohou této části nervové soustavy je udržování stálosti vnitřního prostředí lidského těla. Podle zvýšené činnosti jedné z jeho větví lze vyvodit předpoklad k rozvoji obezity, diabetu 2. stupně, infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody a doporučit úpravu životosprávy k eliminování těchto rizik.
  • Výkonová spektrální hustota – photoplethysmograph také hodnotí jednotlivé komponenty celkového výkonu.
  • Úroveň stresového zatížení – ukáže míru hladiny fyzického a psychického stresu a míru vaší odolnosti.
  • Stresové skóre – je určeno po analýze všech stresových faktorů. Čím vyšší hodnota, tím je organismus více stresován a naopak.
  • Indexy vypočítané z APG křivky – vypovídají o stavu a stáří cév, hodnotí srdeční výkon a pružnost tepen.
Cena vyšetření a rozbor výsledků se specialistou: 400 Kč

Objednejte se ještě dnes

Tento moderní způsob vyšetření stresové zátěže vám poskytne důležité informace o vašem aktuálním zdravotním stavu. Přijďte zjistit, jak na tom vaše tělo je. Prevence se vždy vyplatí.

Přesný termín návštěvy s vámi dohodne asistentka poradny, kterou jste si vybrali, a která vás bude kontaktovat telefonicky v nejbližším možném termínu.

Je to k nám blízko

Svět zdraví v číslech

537 837
zhubnutých kilogramů
90
poraden
84
specialistů