Vzdělávání zaměstnanců skupiny SUNKINS

Společnost SUNKINS store s.r.o. realizuje projekt s názvem „Vzdělávání zaměstnanců skupiny SUNKINS“, reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005291. Tento projekt je financován za podpory Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců firem skupiny SUNKINS a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Svět zdraví v číslech

533 086
zhubnutých kilogramů
91
poraden
190
specialistů